+370 526 51061  |  +370 610 18387
NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 49.99EUR
info@etimarkas.lt  |  Kirtimų g. 51, Vilnius

Bendrosios nuostatos

 1. Internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą šioje internetinėje Parduotuvėje.
 2. Laikoma, kad Klientas, pirkdamas šioje Parduotuvėje, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria.
 3. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kai Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis.
 4. Parduotuvė turi teisę koreguoti Taisykles tik esant svarbiai priežasčiai ir būtinai pateikiant pakeitimo įsigaliojimo datą, kuri negali būti trumpesnė nei 7 kalendorinės dienos nuo paskelbimo internetinėje parduotuvėje datos. Iki pakeitimų įsigaliojimo datos Kliento pateikti užsakymai yra realizuojami pagal anksčiau galiojusias Taisykles.

 

Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 1. Klientas, apsilankęs Parduotuvėje, pasirenka jam tinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių užsakymas.
 2. Pasirinkdamas prekes Klientas patvirtina, kad pasirinko jam tinkamų savybių prekes.
 3. Suformavus prekių užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ar išrašant sąskaitą. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai prekių pardavimo bei pristatymo ir sąskaitų išrašymo tikslais, nepažeidžiant šalies, kurioje registruota Parduotuvė, teisės aktų numatytų reikalavimų dėl asmens duomenų apsaugos.
 4. Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas iš galimų Parduotuvės pateikiamų pristatymo būdų variantų. Klientas kartu patvirtina, kad pasirinktu arba nustatytu laiku jis sutinka būti užsakyme nurodytu adresu arba bus jo atstovas, galintis priimti pristatytas prekes.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas į Parduotuvę. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinko Klientas.
 6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 7 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.
 7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje.
 8. Visais atvejais laikoma, kad Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

 

Garantijos

 1. Kiekvienos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
 2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamos techninės įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.
 3. Klientas sutinka, kad jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos su Pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).
 5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas privalo nedelsiant pranešti apie tai Parduotuvei el. paštu arba kitais jos nurodytais kontaktais, o ši įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės kaltės.
 6. Parduotuvės įsipareigojimai:

6.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis nėra tikslus dėl to, kad Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.

6.3. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Parduotuvė įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

6.4. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį bei siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

6.5. Parduotuvė įsipareigoja priimti brokuotas prekes ir pakeisti jas kokybiškomis. Jei Parduotuvė neturi panašių prekių, tuomet Parduotuvė Klientui grąžina pinigus už brokuotas prekes.

6.6. Klientas turi teisę kokybiškas prekes (tas, kurias vartotojui leidžia grąžinti Lietuvos Respublikos teisės aktai) grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo jų įsigijimo. Tokiu atveju transporto išlaidas apmoka Klientas. Grąžinamos prekės turi būti nepažeistos, nenaudotos, tinkamos vėl parduoti, originalioje pakuotėje ir kitaip atitikti pirkimo metu buvusią būklę.

6.7. Klientas apmoka tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas (prekių siuntimo išlaidas), papildomas išlaidas atsiradusias dėl siuntimo būdo pasirinkimo, kai pasirenkamas ne pigiausias, paprastas Parduotuvės siūlomas būdas bei prekių grąžinimo išlaidas, jei dėl savo specifikos prekės negali būti siunčiamos paprasta pašto siunta.

6.8. Prekių grąžinimas netaikomas supakuotoms Prekėms, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

6.9. Prekių grąžinimas netaikomas pagal specialius Kliento nurodymus pagamintoms Prekėms, kurios gaminamos atsižvelgiant į Kliento asmeninį pasirinkimą ar nurodymą arba Prekėms, kurios yra aiškiai pritaikytos Kliento asmeninėms reikmėms.

6.10. Parduotuvė įsipareigoja nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo kliento pranešimo apie prekių atsisakymą, grąžinti visus atliktus mokėjimus, įskaitant prekių pristatymo išlaidas, išskyrus atvejus, nurodytus 6.7. punkte. Parduotuvė atlieka pinigų grąžinimą tuo pačiu būdu, kuriuo apmokėjo Klientas, nebent Klientas sutinka su kitu grąžinimo būdu, kuris nereikalaus iš jo jokių papildomų išlaidų.

 1. Klientas įsipareigoja apžiūrėti prekes per 10 darbo dienų nuo tada, kai jas atsiėmė ar jos buvo Klientui pristatytos, ir įsitikinti, kad jos nepažeistos ir kokybiškos. Jei klientas per 10 darbo dienų neapžiūri ir neįsitikina, kad prekės nepažeistos, prisiima visą atsakomybę už prekių kokybę.
 2. Dėl netinkamos kokybės prekių Klientas pretenziją privalo pateikti Parduotuvės nurodytu el. paštu.

 

Apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje užsakymo metu nurodomu būdų.
 2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

 

Prekių išsiuntimas ir pristatymas

 1. Klientas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
 2. Klientas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Jeigu Klientas pateikia klaidingą adresą, kuriuo išsiunčiamas užsakymas, jis prisiima atsakomybę ir papildomas siuntimo išlaidas.
 3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
 4. Jei prie prekės nurodomas prekės likutis Pardavėjo sandėlyje, tai ši informacija yra orientacinė prekių likučių informacija, kuri gali pakisti užsakymo vykdymo metu ir kuri negarantuoja, kad užsakymo vykdymo metu prekė tikrai bus Pardavėjo sandėlyje. Jei prekių likutis sandėlyje nėra pakankamas, tuomet Klientui prekės aprašyme pateikiamas apytikslis prekės išsuntimo laikas.
 5. Pristatymo terminas yra pateikiamas užsakyme ir skaičiuojamas nuo užsakymo datos. Jeigu prekės yra sandėlyje, užsakymas bus paruoštas per 1-5 darbo dienas (arba po apmokėjimo priėmimo, jei pasirinktas išankstinis apmokėjimas). Jeigu nurodytas prekių gavimo terminas 1–5 darbo dienos, prekės pristatomos iš sandėlių Lietuvoje, o jei pateiktas realizacijos terminas yra 10–30 darbo dienų, prekės keliauja iš sandėlių, esančių Europoje.
 6. Parduotuvė neatsako už užsakymų pristatymo vėlavimus dėl kurjerių tarnybos kaltės arba Klientui nurodžius klaidingą adresą.
 7. Prekių pristatymo metu, dalyvaujant kurjeriui ar pašto darbuotojui, Klientas turi teisę patikrinti, ar siunta nebuvo atidaryta, ar pažeista pristatymo metu. Jeigu pakuotė buvo atidaryta ar pažeista transportavimo metu, Klientas privalo kartu su kurjeriu ar pašto darbuotoju surašyti aktą bei el. paštu informuoti Parduotuvę.
 8. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas pagal prekių svorį ir pristatymo vietą. Mokestis yra automatiškai paskaičiuojamas vykdant užsakymą ir yra matomas prieš galutinai patvirtinant užsakymą.
 9. Prekių atsiėmimo metu prašome apžiūrėti, ar pakuotė nepažeista. Prašome neišmesti pakuočių, kol neįsitikinote, kad prekės nepažeistos.

 

Baigiamosios nuostatos

 1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose.
 2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis šalies, kurioje registruota Parduotuvė, teisės aktais.
 3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems teisiniams santykiams taikomi šalies, kurioje registruota Parduotuvė, teisės aktai.
 4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka.

Krepšelis

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Tęsti apsipirkimą